Внедряване и апробиране на иновативен подход за трудово заангажиране и включване на младежи в риск чрез алтернативни програми

Иновативната система за трудово заангажиране и включване на младежи в риск, маргинализирани, с криминогенно поведение и ултраси чрез алтернативни програми за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия ще представлява изцяло нов модел за България. Социалното включване и адаптирането към пазара на труда на специфичната целева група ще бъде постигнато чрез креативни и практически приложими дейности. Промяната в поведението на целевата група ще бъде постигнато не чрез наказание, както е до сега в България, а чрез насърчаване на тяхната физическа активност, креативност, предприемачески дух, артистизъм, според личните качества, умения и таланти на всеки един от младежите. Алтернативните програми са специфично разработени за успех с целевата група.

С цел гарантиране ефективно достигане до целевата група при апробирането на подхода, МОГА има предпроектни договорки с Национална служба полиция и Националната комисия за борба с противообществените прояви, за включване на младежи в риск, с криминогенно поведение, неучещи и неработещи в проекта.

 

Поддейност 1. Спортни дейности – футбол, тенис на маса и на корт

Има доказана връзка между проблемите пред неактивните, недоволни младежи в неравностойно положение и липсата на физическа активност. Спортът играе голяма роля за подобряване желанието за участие в обществото и на пазара на труда. Основна част от иновативната системата е спортната програма. При реализирането на спортните дейности ще са включени МОГА (има капацитет при използването на спортни практики за интеграцията и включването на маргинализирани групи младежи) и Фуутура (има голям капацитет при организирането на спортни събития, турнири и иновативни спортни инициативи).

info1

 
 
 
 
 
 
 
 

Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност“ проведе редица спортни дейности по проект: „Младежко участие и заетост“.
В спорните дейности участваха младежи на въраст от 15 до 29 години. Спорните тренировки на младежите включваха тренировки по тенис на корт, тенис на маса и футбол.
 
Снимки от проведените тренировки по футбол:
 

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки от проведените тренировки по тенис на корт
 

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки от проведените тренировки по тенис на маса:
 

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки от награждаване на младежите участвали в спорните дейности по проекта:
 

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

Поддейност 2. Занаято-предприемачество

Трудната реализация при младежите в риск, в частност на тези с криминогенно поведение, ултраси, се базира до голяма степен на липсата на активност от тяхна страна, усещането, че нямат с какво да допринесат на обществото и липсата на вяра в собствените им умения и качества. Иновативната система, която ще бъде адаптирана за българските условия, ще адресира именно тези проблеми като се организират 3 работилници, съчетани с дискусии за насърчаване на предприемаческия дух сред целевата група, за придобиване на практически умения и знания за започване на собствен бизнес или реализиране на лична идея сред участниците.
 

Снимки от проведените ателиета по занаято-предприемачество:
 

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.png

62.jpeg

62.jpeg

62.jpeg

62.jpeg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поддейност 3: Музикотерапия

Музиката доказано помага при справяне с емоционални проблеми, в голямата си част целевата група имат такива. Иновативният подход използва музиката в съчетание с проактивната роля на младежите с криминогенно поведение, като се организират музикални сеанси и сесии със специалист. Музикотерапията има терапевтичен и включващ ефект, използван от психологията. Чрез креативната дейност младежите в риск стават по-лесно адаптивни, комуникативни и по-склонни да участват активно в труд и заетост.

 

Поддейност 4: Анималотерапия

Тя цели да подобри благосъстоянието, качеството на живот и социалното взаимодействие на участниците. Младежите в продължение на 4 месеца ще се грижат за група животни, като напр. бъдат доброволци към Приют за бездомни кучета. Грижата, отговорността и връзката с животното насърчават изразяването, комуникацията, активността, подобряват настроението, умствената стимулация, помагат за преодоляване на агресивността, стреса и тревожността сред младежите, което води до по-добро здраве и реализация на пазара на труда, повишат социалната подкрепа и самочувствието сред младежите в риск и намаляват чувството на изолация. Доброволческите дейности са една от работещите европейски практики за социално включване.

Поддейност 5: Уъркшоп, семинар и „мозъчна атака” за прилагане на иновативния подход и новата система за България.

Неформалните срещи между целевата група увеличават уменията и знанията им и спомагат за качествено включване на пазара на труда и в обществото. Дейността предвижда насърчаване на активност и овластяване на младежите чрез участието им в уъркшоп, семинар и „мозъчна атака”.

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg