Филмът е създаден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж
Проект: „Младежко участие и заетост“

Чрез своя съвременен изказ, по разбираем и достъпен за младите хора от различни социални и обществени прослойки начин се представя историята за неактивните и нетърсещи работа младежи.
Филмът цели да мотивира неработещите неактивни младежи и младежите в маргинализация и риск в България да бъдат търсещи, активни и мотивирани за позитивните промени в трудов контекст.
По кинематографичен начин се представя живота на младите хора на входа и изхода при процеса на позитивна житейска промяна.