Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност“ /МОГА/ е доброволна, независима организация с нестопанска цел и осъществява дейности в обществена полза.
Сдружението организира семинари, срещи, кръгли маси, конференции, масови прояви – фестивали, концерти, представления, симпозиуми и конкурси в България и чужбина.

Цели на Сдружение МОГА
Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи;
Да работи за изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната;
Да представлява и защитава интересите на младите хора в страната;
Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт;
Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка политика;
Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики;
Да насърчава предоставянето на улуги за интеграция на уязвими младежки групи в обществото;
Да осъществява превенция срещу социална иолация;
Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование;
Да подпомага взаимодействието межу младите хора в България и страните в Европейския съюз и света.

Снимки от дейностите на Сдружение МОГА:

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg