Днес повече от всякога хората и в частност младежите боравят с информацията твърде умело, като тя има ключова роля в техния дигитализиран свят. Това състояние на постоянен прием на информация често води до претоварване на човешкия мозък и пропускане на съществено важни съобщения. Настоящата дейност цели да предостави резултатите от проекта по един иновативен и креативен начин, съотнасяйки информацията към съответната целева група и обществеността.

Добрите примери често остават скрити от обществото, а младежите губят възможността да се поучат от връстниците си. Това, което обикновено изпитват върху себе си или виждат върху своите приятели е, че когато не се държат по правилата те са наказвани от всички. Така вместо да получат подкрепа, те затвърждават своята линия на негативно и обществено неприемливо поведение и не проявяват активност да променят ситуацията, в която не правят нищо – нито работят, нито учат. Медиите и социалните мрежи непрекъснато показват новини с провинили се деца и младежи, които са обвинявани от всички и са сочени като лоши. Това подсилва усещането за самота у младежите в риск и вероятността да се измъкнат от омагьосания кръг е твърде ниска. Липсват позитивни примери, които да мотивират нищо неправещите младежи да бъдат активни и да променят своя живот, започвайки работа.

Представени на заинтересовани страни са иновативни подходи, които предлагат на младежите алтернативи – работа с техните емоции, изграждане на умения за успешно интегриране на пазара на труда, спортни, креативни и музикални дейности.

Един филм на Сдружение „МОГА“
Филм за промяната – „Няма да работя!“

Филмът е създаден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж
Проект: „Младежко участие и заетост“

Чрез своя съвременен изказ, по разбираем и достъпен за младите хора от различни социални и обществени прослойки начин се представя историята за неактивните и нетърсещи работа младежи.
Филмът цели да мотивира неработещите неактивни младежи и младежите в маргинализация и риск в България да бъдат търсещи, активни и мотивирани за позитивните промени в трудов контекст.
По кинематографичен начин се представя живота на младите хора на входа и изхода при процеса на позитивна житейска промяна.

В главните роли:

КИРИЛ НЕДКОВ – АНГЕЛ
ТАНЬО КОЛЕВ – РУМЕН
ЕЛЕОНОРА МИТЕВА – НИКИ
БОЯН КАЦАРОВ – ПЕТЪР
ОЛГА ДОЧЕВА – МАЯ
НИКОЛ КОСТОВА И СВЕТЛЯКА МИКОВ – МЛАДА ДВОЙКА

Режисьор – Степан Поляков
ДОП – Момчил Александров
Камера Асистенти – Светлин Йорданов и Светляка Миков
Грим – Никол Костова
Директор Продукция – Олга Дочева
Със съдействието на Андрей Андров, Соня Василева и Димитриос Георгиев

Снимки от информационно събитие

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg